“Make it work”

Jeg tilbyder konsulentydelser inden for to hovedområder: dels salgs- og værdikædeoptimering i bogbranchen såvel som i andre mediebrancher, dels ekspertise i opslagsværker hvor jeg kan hjælpe med alle stadier af arbejdet med ordbøger, leksika og andre stærkt strukturerede værker og samlinger.

Jeg påtager mig også andre opgaver; jeg har bl.a. stor erfaring med digitalisering af bøger og tekster, lige som jeg gerne skriver analytiske rapporter og mere journalistiske artikler.

Mit navn er Marie Bilde Rasmussen, og jeg har stor erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem det redaktionelle, det digitale og det forretningsmæssige. Jeg kan hjælpe når der skal “oversættes” mellem fagligheder og kulturer; når mennesker fra de tre domæner sammen skal planlægge og udføre opgaver og projekter.

Her på sitet kan du læse mere om de ydelser jeg kan tilbyde. Du kan også finde de rapporter og artikler jeg har skrevet. Endelig er dette stedet hvor du kommer i kontakt med mig.

Photo by Eli Francis on Unsplash.

Salgs- og værdikædeoptimering

Jeg yder konsulentbistand vedrørerende reduktion af interne processer og omkostninger, kvalitetskontrol, forøgelse af udgivelsernes discoverability og salgspotentiale, supply-chain og digital infrastruktur, metadatahåndtering, workflows samt internationale branchestandarder for dataudveksling, klassificering og afregning. Jeg tilbyder reviews, kurser og vejledninger på alle niveauer.

Photo by Romain Vignes on Unsplash.

Opslagsværker

Her kan du læse om mine ydelser inden for leksikografi og XML: Design af ordbogs-/værkstruktur, formulering af redaktioneller principper, systemunderstøttelse af redaktionelt arbejde, fastlæggelse og implementering af produktionsprocesser, udarbejdelse af vejledninger, samt kurser og undervisning.